ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น (เข็ม 3)

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำโดย ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลตาคลี ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการมาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไฟเซอร์ฝาสีม่วง) เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ให้กับนักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 100 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์