สพม.นครสวรรค์ ต้อนรับ บุคลากร สพม.พิจิตร การฝึกประสบการณ์ จำนวน 3 คน

วัน จันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ต้อนรับบุคลากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร การฝึกประสบการณ์ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งโดยมีจำนวน 3 คน แบ่งเป็น กลุ่มกฎหมายและคดี จำนวน 2 คน และ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน โดยได้รับการอนุเคราะการให้ประสบการณ์และความรู้ โดยผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดการฝึกประสบการณ์ระยะเวลา 3 วัน

กลุ่มกฎหมายและคดี

ลิ้งค์ภาพจาก google ไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1-qdUGFTuk5KgHdxT5hG_l95yFHASvadD?usp=sharing

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลิ้งค์ภาพจาก google ไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eyfDjiUiB0-ZEisUuLZ2sgeEtwUmHBkE