สพม.นครสวรรค์ ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ นางพันธุ์วดี เฟื่องจันทร์ และนางสาวณฤดี เกษตรชัยรัฐ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สพป.นครสวรรค์ เขต 1

วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย  นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ นางพันธุ์วดี เฟื่องจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวณฤดี เกษตรชัยรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1