การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1

วัน จันทร์ ที่ 11  เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2565) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1CavCnevQnE8J11mB-LDRvTTZhtOuiWkG