รางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับ 4 ระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรพงษ์ ชุ่มวิจารณ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัคนครสวรรค์ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง 2564 ประเภทขลุ่ยเพียงออ มัธยมศึกษา

รางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับ 4 ระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรพงษ์ ชุ่มวิจารณ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัคนครสวรรค์ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2564 ประเภทขลุ่ยเพียงออ มัธยมศึกษา