การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์