นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  ร่วม โครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา หรือ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร ที่โรงเรียนสระแก้ว 

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา หรือ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร ที่โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ.  นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและคณะผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงาน สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ เป็นจังหวัดสุดท้ายที่ ศธ.จะรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัย และการรับรู้ถึงช่องทางการรับแจ้งเหตุภัยร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรา ซึ่งการจัดกิจกรรม SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร ใน 7 จังหวัดก่อนหน้านี้ ณ โรงเรียนสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว