ร่วมแสดงความยินดีแก่ เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี 

วัน อังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางมณฑิราบุตโยธี และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีแก่ เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี ณ ว่าที่การอำเภอพยุหะคีรี