นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์และนางสาววรินยุพา วาชิซาวา ได้เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดี โดยมี ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565