สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแข่งขันสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

วัน จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแข่งขันสูง ห้องเรียน English Program และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมี นายชาญชัย  ชนิดสะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พาเยี่ยมชมบรรยากาศและสถานที่การจัดสอบ ทั้งนี้ทางโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด