คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนา โรงเรียนไพศาลีพิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางพะเยาว์​ เหล่าเนตร, นางจินตนา​ พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการ​โรงเรียนนครสวรรค์​ สถานศึกษา​แกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 และคณะ ได้นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนา โรงเรียนไพศาลีพิทยา โดยคณะ​รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา​ นางสาวพยอม กลิ่นหอม​ นางสาวรุ้งกานต์​ เอมบัว และ​นายธัญจิราพัชร​ จิรกิตติ​สิทธิ​โชค พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา ร่วมให้ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2564 และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2565