สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา

วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางมณฑิรา บุตโยธี และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา