โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ร่วมกันสักการะและเปลี่ยนผ้าจีวร พระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

วันนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:09 น. นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันสักการะและเปลี่ยนผ้าจีวร พระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ต่อจากนั้นได้เปลี่ยนมาลัย – ผ้าสามสี ศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล ระหว่างทำพิธีสักการะอยู่นั้นมีเม็ดฝนโปรยปราย ดุจน้ำมนต์วิเศษ เป็นนิมิตรหมายอันดีที่แสดงถึงความร่มเย็นผาสุข แก่พวกเราทุกคน

ข้อมูล เพจ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์