การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์