การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และการแสดงวิสัยทัศน์ ของนางนันทนา อุ่นทิวากร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์