สพม.นครสวรรค์ ร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสรรค์ (วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)