งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น.
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล โดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม และภัตตาหารเพล (ปั่นโต) แด่พระสงฆ์ และ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 การขับเสภาบูชาครู โดยครูสมพิศ สะบายแท้ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูผู้ประพันธ์บทขับเสภาบูชาครู ทั้งนี้ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวปฏิญาณตน และพิธีมอบของทีระลึกให้กับครูอาวุโสนอกประจำการ, ครูอาวุโสในประจำการ และได้รับการสนับสนุนการจัดงานสถานที่โดยโรงเรียนนครสวรรค์ และในการจัดงานและโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขตร่วมใจกันให้งานนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยผ่านการฉีดวันซีนและการตรวจ ATK ภายในเวลา 72 ชั่วโมง ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

🔸 ภาพเพิ่มเติมวันครู สพม.นครสวรรค์
🔸 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14nm6gpDPgKzywkAUtzxg485h_RO9uVWC

🔹 ภาพเพิ่มเติม วันครู กล้องโรงเรียนนครสวรรค์
🔹 https://drive.google.com/drive/folders/1CKWBMY15zbEL1Aw48DdJRQI_Xk6UODB0?usp=sharing