วิดีโอโปรโมทโครงการ Clean Man Can Do It โดยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์

วิดีโอโปรโมทโครงการ Clean Man Can Do It โดยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์

รับชมได้ที่ >> https://youtu.be/JujHi1Mrd1c <<

โครงการแก้ไขปัญหาขยะภายในโรงเรียน หรือโครงการ Clean Man Can Do It เป็นโครงการที่ทางคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 ได้จัดขึ้นเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด และการประหยัดการใช้พลังงานภายในโรงเรียน ละยังมีกิจกรรม Big Cleaning Day ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนทำความสะอาดห้องเรียนของตนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นในปีการศึกษานี้อีกด้วย