สพม.นครสวรรค์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 100% จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 100% จำนวน 23 โรงเรียน