ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัน อาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย