ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 

วัน ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์