บุคลากร สพม.นครสวรรค์ เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วัน จันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์