สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และ นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจค้นหาเชื้อไวรัสด้วยการใช้ ATK ของครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site ทั้งนี้มีนายมานะ น้อยดี ปลัดอำเภอบรรพตพิสัย และ นางศิริพรรณ แตงน้อย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย ร่วมตรวจเยี่ยมและการนำเสนอมาตรการก่อนเปิดเรียนและสถานที่ของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม