สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และ นางสาววรัญตราแก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม