นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากรการอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากรการอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)