ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และโรงเรียนหนองโพพิทยา

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธ์ุเขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และโรงเรียนหนองโพพิทยา ซึ่งดำเนินการตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากรตามมาตรการ โดยมีนายอำเภอตาคลี ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้