สพม.นครสวรรค์ ดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการ

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการจัดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา โดยจัดสอบในส่วนของ ภาค ก วิชาความสามารถทั่วไป เวลา 10.30 น. และ ภาค ข วิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์