การประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประชุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์