การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณห้องสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1