ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2564

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์