กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาดสนาม และเก็บขยะบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์