ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชยพล สอนซิว ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และดูศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูลศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชยพล สอนซิว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมและดูศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม