บรรยากาศการรับวัคซีน Pfizer ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

บรรยากาศการรับวัคซีน Pfizer ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/2146594958936174/posts/2903692476559748/?sfnsn=mo