สพม.นครสวรรค์ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมโครงการร่วม Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมด้วยนายแพทย์อภิชาติ วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และ ดร.จงกล เดชปั้น พร้อมฝ่ายบริหาร โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนนครสวรรค์