ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมบูรณ์ นนท์สกุล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์