การนำเสนองานการพัฒนา (EID Plan) ของบุคลากร สพม.นครสวรรค์ ครั้งที่ 2

วัน อังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการนำเสนองานการพัฒนา (EID Plan) ของ ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์