การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่ ฯ

วัน จันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์