การนำเสนองานการพัฒนา (EID Plan) ของบุคลากร สพม.นครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการนำเสนองานการพัฒนา (EID Plan) ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์