สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

วัน พุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 โดยมีการแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมด้วยการมอบรางวัล “ครูดีในดวงใจ” โดยมีการประชุมแบ่งเป็น 2 ห้องประชุมเพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยตาม ศบค. กำหนด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมร่วมเยี่ยมชมศูนย์ HCEC และ ศูนย์พฤกษาศาสตร์ ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์