นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคเรื่องนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๖