พิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม “ไม้กระทู้เกมส์ 2567”

วันพุธ​ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม “ไม้กระทู้เกมส์ 2567” ณ สนามกีฬา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

โดยมีนายอานนท์  เชาว์ไว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กล่าวต้อนรับ พร้อมเชิญชวนร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

ไม้กระทู้เกมส์ 67″ ปีการศึกษา 2567 ในวันนี้ พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่า เป็นการให้กำลังใจแก่นักกีฬา ตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกีฬภายในครั้งนี้ทุกคน ผมหวังว่า คงได้มีโอกาสต้อนรับคณะของท่านอีกในคราวต่อไป

นางสาวเกวลิน มาลัย ประธานสภานักเรียนโรงเรียงแม่วงก์พิทยาคม ได้กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ รายงานการแข่งขัน กีฬาภายใน “ไม้กระทู้เกมส์” ปีการศึกษา 2567 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด

โดย นายประทาน หาดยาว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส ร่วมแข่งขันกีฬา อันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจ ต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด ผมขอฝากข้อคิดให้นักกีฬได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา”

https://www.facebook.com/share/p/UEEaGxsYhpL1Dkna/?mibextid=WaXdOe