การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 ณ โรงเรียนนครสวรรค์

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 ได้มีการแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคลากรและคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนางเกศสุดา มุสิกะปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ เข้าร่วมให้การบรรยายข้อกฏหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และนักเรียนภายในสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม : Facebook