การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53) โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด , นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53) โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และในเวลา 13.00 น. ได้มีการบรรยายพิเศษโดย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมพิธีมอบโล่ ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น / ผู้บริหารการศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ฯ/ มอบโล่ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น / ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ฯ / มอบโล่ เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และร่วมแสดงความยินดีกับนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53) โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรมแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่