ผอ.สพม.นครสวรรค์  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับคณะครู เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา อาคารสถานที่ และอุบัติภัย การไปทัศนศึกษา พร้อมแนวทาง แนวทางปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา การสร้างอาชีพ วิชาชีวิต ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวเจริญขวัญ จันสา และ นางสาวรจเรข เกษสำโรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม