สพม.นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล สพม.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายบุญชอบ  โตคำ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการบรรยายพิเศษการบริหารงานบุคคลให้ประสบผลสำเร็จในช่วงเปลี่ยนผ่านของหน่วยงานพร้อมเทคนิคการบริหารงานบุคคลให้ประสบความสำเร็จของหน่วยงาน โดย นางบุญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย