การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือตอนล่าง + ภาคกลางตอนบน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือตอนล่าง + ภาคกลางตอนบน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีพร้อมการบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์