โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท. จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 52) โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”  โดยในครั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/15WTYIac3eePMGxAthp5odkDqA8hNB4bQ