ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 วิชาเอก คือ 1.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2.วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3.วิชาเอกภาษาไทย 4.วิชาเอกเคมี 5.วิชาเอกศิลปศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565