ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ให้เข้ารับการสอบในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ตามประกาศนี้