สพม.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สพม.เชียงราย

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมรวมกลุ่มสรุปถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Y0yQD0LWbmlqYcWLbMJlF0ip0EQMQY0V